Ads Top

Meer energieconsumenten stappen over

In 2013 is 13,1 procent van de consumenten overgestapt naar een ander energiebedrijf. Dat is meer dan in 2012 (12,5 procent) en in alle jaren ervoor. Dit blijkt uit de rapportage van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de ontwikkelingen op de energiemarkt in de tweede helft van 2013. Bijna alle overstappers (94 procent) geven aan dat ze tevreden zijn over het overstapproces. Van de overstappers is 65 procent twee of meer keer overgestapt.
Van alle consumenten is 44 procent inmiddels een keer overgestapt naar een andere aanbieder. 28 procent van de consumenten is bij de eigen aanbieder van contract gewisseld. Het bedrag dat consumenten met een overstap kunnen besparen – tot 314 euro - ligt hoger dan de meeste consumenten denken. Anita Vegter, bestuurder van ACM: “Consumenten die overstappen stimuleren bedrijven om te innoveren en te zorgen voor een betere service en concurrerende prijzen. Dat is in het voordeel van de consument.”
Een grote meerderheid van de consumenten (78 procent) beoordeelt de energierekening als hoog of erg hoog. Dit gevoel bij consumenten is al enige tijd stabiel. Consumenten geven aan dat ze bij een prijsvoordeel van 175 euro bereid zijn om over te stappen. Ze denken dat het voordeel dat ze met een overstap kunnen behalen slechts 82 euro is. In werkelijkheid kan een consument door over te stappen een bedrag tot 314 euro besparen. Ook de grote tevredenheid over de huidige aanbieder is voor consumenten een belangrijke reden om niet over te stappen.
40% van de consumenten geeft aan binnen nu en twee jaar te willen overstappen. Consumenten die een overstap overwegen, gebruiken vaak een vergelijkingssite voor hun eerste oriëntatie. De energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden bedroeg eind 2013 gemiddeld 1727 euro.
De markt voor energie blijft een sterk geconcentreerde markt. Het aandeel van de drie grote energiebedrijven (Eneco, Essent en Nuon) bedraagt rond de 80 procent. Wel is er sprake van een gestage daling.
Eind 2013 heeft 63 procent van de Nederlandse consumenten een contract voor groene stroom. Dit percentage stijgt gestaag. In 2012 was dit 61%. Overigens geeft drie kwart van alle consumenten aan dat ze niet bereid zijn om meer te betalen voor groene stroom. Eén kwart is bereid tot 12 euro per maand meer te betalen voor groene stroom in vergelijking met grijze stroom.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.