Ads Top

Geen milieuvergunning voor windturbines in Lanaken

Op woensdag 23 april 2014 besliste de Limburgse deputatie om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van 3 nieuwe windturbines in Lanaken, ter hoogte van de Gellikerveldweg, Winkelomstraat en Redouteweg. De aanvraag voor milieuvergunning was ingediend door NV Limburg Win(d)t.
De deputatie opteerde om de bestaande open-ruimtegebieden maximaal te vrijwaren en de milieuvergunning niet toe te kennen. De gevraagde turbines zouden immers worden opgesteld in een open-ruimtegebied en door deze opstelling zou dit open-ruimtegebied doorgesneden worden met mogelijke effecten op de aanwezige fauna en flora.
Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukt bovendien dat, in opdracht van de deputatie, momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het “windplan” voor de provincie Limburg. “In deze geactualiseerde versie worden gebieden, verspreid over de gehele provincie, aangeduid die bij voorkeur zouden worden gebruikt voor het plaatsen van grootschalige windturbines. De deputatie kiest ervoor om eerst de voorkeurszones op te vullen en de nu aangevraagde locatie wordt niet weerhouden als voorkeurszone. Vandaar dat de vergunningsaanvraag geweigerd wordt.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.