Ads Top

Gasprijs Europa daalt ondanks situatie op de Krim

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft slechts een kortstondig effect gehad op de prijs van gas in Europa. Deze ontwikkelingen hebben nog geen ingrijpende effecten gehad op de gasleveringen aan Europa. De invloed op de prijzen op de spotmarkt bleef beperkt tot een stijging van ongeveer 10 procent. Deze stijging is in de weken hierna echter weer teniet gedaan. Zo daalde de TTF-gasprijs zelfs tot het laagste punt sinds eind 2010. Deze prijsdaling is het gevolg van een bescheiden vraag naar gas door de milde weersomstandigheden in combinatie met grote voorraden. Pas als de temperaturen zodanig stijgen dat de vraag naar koeling toeneemt, zullen de prijzen weer aanzienlijk kunnen stijgen.
Door de Russische annexatie van de Krim en de sancties die Rusland worden opgelegd, wordt de roep in Europa om minder afhankelijk te zijn van Russische energie groter. Er zijn wel alternatieven voor Russisch gas, maar hieraan kleeft op korte termijn nog een aantal bezwaren. Zo hangt er vaak een prijskaartje aan de mogelijkheden om de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen of zijn er negatieve gevolgen voor het milieu. Tot het zover is, blijft Europa afhankelijk van Russisch gas.
ABN AMRO denkt dat LNG (Liquified Natural Gas) het meest logische alternatief is, maar dan moet de infrastructuur in Europa wel worden aangepast. Ook is de wereldwijde productiecapaciteit nog ontoereikend en is LNG veel duurder dan gas uit Rusland. Kolen zijn daarentegen zeer goedkoop en in ruime mate beschikbaar, maar brengen Europa verder af van het realiseren van haar CO2-reductiedoelstellingen. Kernenergie daarentegen is een methode van energieopwekking zonder CO2-uitstoot en een uiterst goedkope vorm van energie. Het winnen hiervan is echter in maatschappelijk opzicht niet wenselijk. Hernieuwbare energie biedt wellicht een oplossing. Echter pas op lange termijn, omdat de zeer lange doorlooptijden van projecten het nu nog onmogelijk maken snel extra capaciteit te genereren. Hiermee staat Europa volgens ABN AMRO voor de nabije toekomst voor een keuze ABN AMRO verwacht dat inzetten op energie efficiency en investeren in innovatie ten behoeve van hernieuwbare energie ook voor de korte termijn de meeste resultaten oplevert.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.