Ads Top

ECN beoordeelt duurzame projecten voor Amsterdams Klimaatfonds

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) schakelt voortaan de expertise van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in om investeringsaanvragen te beoordelen op duurzaamheid en energiebesparing. In totaal zit er 45 miljoen euro in het revolverende fonds, hoofdzakelijk afkomstig van de gemeente Amsterdam, waarmee een besparing van minimaal 1,35 miljoen ton CO2 gerealiseerd moet worden.
AKEF-directeur Raymond Steenvoorden en COO Robert Kleiburg van ECN tekenden op 8 april een contract voor deze technologische due dilligence. Projecten worden door ECN onder meer doorgelicht op technische haalbaarheid en mogelijke risico's. AKEF-directeur Steenvoorden: ,,Op ECN viel de keuze omdat het te boek staat als een hoogwaardige partij waar alle kennis en kunde op dit gebied is gebundeld. Wij hebben een partner nodig die bijvoorbeeld op heel korte termijn CO2-scans kan maken."
Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds werd vorig jaar oktober geopend in de Amsterdam Arena. Het financiert tegen marktconforme voorwaarden projecten van maximaal 5 miljoen euro die aantoonbaar bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency in Amsterdam. Zo financiert het de 4.200 zonnepanelen op het dak van de Amsterdam Arena, het op een na grootste zonnedak van Nederland, en investeert het in OrangeGas tankstations, waar gas uit biologisch afval en rioolslib getankt kan worden.
Elke geïnvesteerde euro moet jaarlijks minimaal 2 kilo CO2-reductie opleveren. Met het beschikbare bedrag kan de totale Nederlandse uitstoot met 1,35 miljoen ton CO2 worden teruggedrongen. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van ongeveer 550.000 auto's. Bovendien is de doelstelling dat de gelden met een minimaal rendement van 7 procent terugkomen in het fonds, om het geld vervolgens nog een of twee keer te investeren (een zogenaamd revolverend fonds).
De eerste projecten die door ECN gescreend zullen worden liggen op het gebied biomassa en technieken als pyrolyse. COO Robert Kleiburg: ,,We hebben veel kennis in huis. Die willen we breder toegankelijk maken om zo de transitie naar een duurzame energiehuishouding te versnellen. Kennis moet circuleren om de concurrentiepositie van de Nederlandse economie te bevorderen en zo onze ambitie waar te maken om tot de mondiale top-10 in cleantech te behoren."
De 45 miljoen euro die Amsterdam in het AKEF heeft gestopt is afkomstig uit de verkoop van zijn Nuon-aandelen. Het consortium e3, dat het beleggingsbeleid namens het fonds uitvoert, wil hetzelfde doen voor andere overheden die hun aandelen in nutsbedrijven hebben verkocht en de opbrengst in duurzame fondsen steken. Samen met ECN wil e3 Nederlandse cleantech bedrijven benaderen om duurzame projecten te financieren. e3 heeft ECN gekozen als partner om de projecten te toetsen op duurzaamheid en technische haalbaarheid.
Steenvoorden: ,,ECN heeft veel technische kennis. Wij hebben veel kennis van investeringsrisico's en financiële haalbaarheid in de duurzame energiesector. Als je die twee samenbrengt, kun je de energietransitie in gang zetten die noodzakelijk is en waar wij in geloven."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.