Ads Top

Noorden wil koploper worden in duurzaam energiegebruik

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in het Noord-Nederlandse energiegebruik moet van 8,4 procent nu naar 21 procent in 2020.  Met wind-op-zee voor de Noordzeekust (off shore windenergie) meegerekend is dat aandeel dan ruim 31 procent. Deze ambitie hebben de vier noordelijke provincies en zes gemeenten uitgesproken in het programma Switch, dat zij op woensdag 2 april uitreikten aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.
Switch is het noordelijke antwoord op het Nationaal Energie Akkoord. Met het streven om in 2020 21 procent van het Noord-Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken is Switch ambitieuzer dan het Nationaal Energie Akkoord, dat een duurzaam aandeel van 14 procent als uitgangspunt heeft. In het programma Switch worden bestaande plannen versneld uitgevoerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld het lokaal opwekken van energie via zonnepanelen of warmtepompen, en het opwekken van groen gas uit biomassa.
De uitvoering van het programma leidt tot 3.600 aanvullende arbeidsplaatsen in de regio, zo is becijferd. Omdat Switch de samenhang tussen de energiesector en de agrrische en chemische sectoren versterkt, verwachten de noordelijke overheden dat er ook werkgelegenheid wordt gecreëerd in andere sectoren.
Bij Switch zijn de tien overheden betrokken die verbonden zijn aan de stichting Energy Valley. Dat zijn de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen, Leeuwarden, Alkmaar en Den Helder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.