Ads Top

Serie bijeenkomsten Omgevingsvisie afgesloten met thema energie

De reeks van vijf thema-avonden voor de Omgevingsvisie is op dinsdag 22 april afgesloten met de bijeenkomst over de ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Tijdens de thema-avond werd onder meer gesproken over hoe en waar zonnepanelen of windmolens een plek in het landschap kunnen krijgen. De Omgevingsvisie is een beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen voor de komende jaren.
De laatste thema-avond werd gehouden in de Euroborg in Groningen. Met ruim honderd gasten was ook deze bijeenkomst druk bezocht. Namens de provincie Groningen waren de gedeputeerden William Moorlag en Yvonne van Mastrigt aanwezig. Aan de gesprekstafel kwamen deskundigen als Hilde Blank (directeur BVR), Christian Zuidema (universitair docent RUG) en Philip Kocken (projectleider Groninger Energie Koepel) aan het woord. Er werd bijvoorbeeld gesproken over kleinschalige lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, maar ook over de ruimtelijke inpassing van windmolens. De Groninger Energiekoepel noemde een aantal geslaagde burgerinitiatieven. Een deel van de aanwezigen was van mening dat wanneers burgers zelf betrokken zijn bij initiatieven, of meeprofiteren van de opbrengsten, de acceptatie groter zal zijn.
De vijf thema-avonden maken deel uit van het voortraject van de Omgevingsvisie. De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn samen met de Startnotitie van maart 2014 de basis voor het Keuzedocument Omgevingsvisie, dat in juni 2014 aan Provinciale Staten wordt aangeboden. De startnotitie beschrijft de kaders en vertrekpunten voor het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie. In maart 2015 verschijnen de ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en een milieueffectrapportage (MER). Hierop is inspraak mogelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.