Ads Top

Stevige impuls voor funderend energieonderzoek

De Technische Universiteit Eindhoven en de Stichting FOM gaan nauw samenwerken op het gebied van energieonderzoek. Op maandag 7 april ondertekenden zij op de technologiebeurs Hannover Messe een samenwerkingscontract. Centraal daarin staat een nieuwe onderzoeksgroep die de TU/e inbrengt in het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) in Eindhoven. Ook hebben zij afspraken gemaakt over het intellectueel eigendom en het gezamenlijk gebruik van grootschalige faciliteiten. De groep staat onder leiding van FOM-werkgroepleider en TU/e-hoogleraar prof.dr.ir. René Janssen. Daarnaast zal nog een internationale topwetenschapper op het gebied van energieonderzoek worden geworven.
In 2015 verhuist DIFFER met 140 medewerkers en alle onderzoeksfaciliteiten van de huidige locatie in Nieuwegein, naar een nieuw, duurzaam laboratorium op de campus van de TU/e. De nieuwe groep die de TU/e inbrengt maakt deel uit van DIFFER en zal uiteindelijk uit zo'n twintig senioronderzoekers, promovendi en postdocs bestaan. De DIFFER-TU/e groep zal gaan werken aan zonnebrandstoffen en opslag van duurzame energie. Door gezamenlijke werving van internationaal toptalent willen de partners de excellentie in onderwijs en fundamenteel onderzoek op het gebied van duurzame energie bevorderen.
Rector magnificus van de TU/e prof.dr.ir. Hans van Duijn en FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos geven met hun handtekening "een krachtige impuls voor het funderend energieonderzoek in Nederland", aldus Van Duijn. Van Saarloos vult aan: "Onze ambitie is het energieonderzoek nationaal en internationaal toonaangevend te laten zijn. De nieuwe groep die de TU/e inbrengt bij DIFFER, haalt de banden aan tussen dit onderzoeksinstituut en het universitaire onderwijs op dit gebied. Tegelijkertijd geeft de groep extra focus en massa aan de wetenschappelijke missie van FOM-instituut DIFFER."
Op de campus van de TU/e krijgen de medewerkers van DIFFER toegang tot alle faciliteiten van de universiteit, benadrukt Van Duijn. "Het instituut blijft onafhankelijk en heeft een nationale rol, maar ze kunnen op dezelfde manier gebruik maken van diensten als een reguliere faculteit." Omgekeerd krijgen onderzoekers van de TU/e ook toegang tot DIFFER's onderzoeksfaciliteiten, zoals het grootschalige plasma-experiment Magnum-PSI voor onderzoek naar wandmaterialen van fusiereactoren. De geplande aanstelling van wetenschappelijke groepsleiders bij DIFFER als deeltijdhoogleraar, en afspraken over gedeeld intellectueel eigendom op onderzoeksresultaten zorgen voor verdere samenwerking van DIFFER met onderzoekers in Eindhoven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.