Ads Top

Natuurvergunningen voor centrale RWE op twee punten onvoldoende

De staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Fryslân en Drenthe krijgen 26 weken de tijd om alsnog onderzoek doen naar de stikstofneerslag van de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven op twee Natura 2000-gebieden. Ook moeten ze nog onderzoek doen naar de gevolgen van de uitstoot van kwik op de Waddenzee. Alle overige bezwaren van onder meer de stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en enkele Duitse bezwaarmakers tegen de natuurvergunningen zijn afgewezen. Dit blijkt uit een zogenoemde tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 april 2014).
In augustus 2011 vernietigde de Raad van State de eerdere natuurvergunningen die aan RWE waren verleend. Naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter hadden de staatssecretaris en de provinciebesturen onder meer beter moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de stikstofneerslag van de elektriciteitscentrale op Duitse beschermde natuurgebieden. In juni 2012 verleenden de staatssecretaris en de provinciebesturen de nieuwe natuurvergunningen aan RWE.
De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris en de provinciebesturen terecht hebben geconcludeerd dat de toename van de stikstofneerslag niet leidt tot een aantasting van de 'natuurlijke kenmerken' van de Nederlandse Natura 2000-gebieden Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Fochteloërveen, Witterveld, Drentsche Aa en Bakkeveense Duinen. Daarbij is van belang dat in de natuurvergunningen een aantal maatregelen is voorgeschreven waarbij stikstof uit deze beschermde natuurgebieden wordt verwijderd. Ook hebben de staatssecretaris en de provinciebesturen terecht geconstateerd dat de stikstofneerslag geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van de Duitse Natura 2000-gebieden, waaronder de Oost-Friese Waddeneilanden.
Wel moeten de staatssecretaris en de provinciebesturen onderzoeken of de stikstofuitstoot van de elektriciteitscentrale schadelijke gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand. Deze Nederlandse natuurgebieden liggen op ongeveer dezelfde afstand als de natuurgebieden Fochteloërveen en Witterveld en waren in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Naar het oordeel van de Raad van State is zonder onderzoek echter niet uit te sluiten dat de natuurgebieden worden aangetast door stikstofneerslag. Verder zal onderzocht moeten worden of de kwikuitstoot via de lucht en het afvalwater van de elektriciteitscentrale 'significante effecten' heeft op de Waddenzee.
De staatssecretaris en de provinciebesturen krijgen een termijn van 26 weken om de ontbrekende onderzoeken te doen en de natuurvergunningen te repareren. Daarna zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.