Ads Top

klanttevredenheid en investeringen Stedin gestegen

Netbeheerder Stedin heeft in 2013 positieve resultaten behaald. Een structurele stijging van de klanttevredenheid en hogere investeringen in zowel de energienetten als innovatief duurzaam energietransport zijn kenmerkend. ,,We hebben de uitgesproken ambitie dat al onze klanten in 2020 fan van Stedin zijn. Fans krijgen we alleen als we ons werk uitstekend uitvoeren en de verwachting van de klant overtreffen. We zijn daarom blij met de waardering die de klant ons in 2013 geeft’’, aldus directeur Nancy Kabalt-Groot.
Stedin is in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en de regio’s Noordoost Friesland, Kennemerland, Amstelland en Weert verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van energienetten. Binnen haar wettelijke taak als netbeheerder van elektriciteit- en gas houdt Stedin zich intensief bezig met het mogelijk maken van het energienetwerk van de toekomst.
Consumenten, overheden en bedrijven gaan bijvoorbeeld meer en meer zelf energie uit zon en wind opwekken en terugleveren. Daarnaast maakt Stedin Diensten nieuwe vormen van energietransport mogelijk, zoals een stoomnetwerk in de Rotterdamse Haven, CO2-transport in Lansingerland en het benutten van aardwarmte in Pijnacker-Nootdorp. Stedin maakt haar netten op een slimme manier gereed voor een duurzame toekomst waarin decentraal en lokaal opwekken van energie gemeengoed lijkt te gaan worden.
Stedin’s doel is dat meer dan 75% van de klanten ten minste acht maanden per jaar ons het cijfer zeven of hoger geeft. Vanaf 2011 realiseert Stedin een verbetering van die klanttevredenheid. De gemiddelde score over 2011 was 68,5% en steeg in 2012 naar 70,3%. Over 2013 ligt het resultaat voor het eerst boven onze target met 75,6%. Door de stijging jaar op jaar kan Stedin spreken van een structurele verbetering. De resultaten zijn vooral zichtbaar bij de klantenservice voor consumenten, de storingsafhandeling en het aansluitproces voor álle klanten.
Ten opzichte van 2012 is het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stedin vorig jaar toegenomen van 318 miljoen euro naar 376 miljoen euro. Stedin investeerde in 2013 naast het reguliere, dagelijkse onderhoud bovendien weer meer in haar energienetten: €427 miljoen ten opzichte van €369 miljoen een jaar daarvoor.
Opvallende projecten zijn het vernieuwen en uitbreiden van de energieinfrastructuur op én naar Goeree-Overflakkee, het vervangen van tientallen kilometers gasleidingen en het moderniseren van stations en netten in ondermeer Den Haag, Rotterdam, De Ronde Venen, Schiedam en Utrecht.
Klanten van Stedin hebben vorig jaar ook minder overlast gehad door storingen. Hoewel externe oorzaken als graafschade door derden, bodemwerking en weersinvloeden voor een jaarlijks fluctuerend resultaat zorgen, daalde het aantal storingsminuten in het Stedingebied significant en zelfs onder het landelijk gemiddelde. Stedinklanten hadden vorig jaar gemiddeld 21,2 minuten (-60% ten op zichte van 2012) geen elektriciteit en zaten 40 seconden (-56%) zonder gas. De landelijke cijfers over 2013 waren: 23 minuten voor elektriciteit en 1 minuut en 1 seconde geen gas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.