Ads Top

Energie Atlas brengt mogelijkheden duurzame energiewinst in kaart

Hoeveel energie wordt er in mijn buurt verbruikt? Hoeveel energie verbruikt het bedrijventerrein bij mij om de hoek? Waar liggen de kansen voor zonne-energie? Waar voor windenergie? En waar zijn er kansen om de vraag naar energie te combineren met het (duurzame) aanbod? De interactieve Amsterdamse Energie Atlas brengt de antwoorden op al deze vragen letterlijk in beeld. Donderdagmorgen 17 april is de atlas gepresenteerd in de Amsterdam ArenA.
De stad Amsterdam staat voor enorme uitdagingen. Het aantal inwoners in de hoofdstad zal de komende jaren met 100.000 tot 150.000 mensen toenemen. Nu al spendeert Amsterdam jaarlijks maar liefst 2 miljard euro aan energie. Tegelijkertijd wil de hoofdstad in 2025 40% minder CO2 uitstoten dan in 1990, en in 2040 75%. Hoe blijft Amsterdam leefbaar en betaalbaar op de lange termijn?
De sleutel ligt in een snelle transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Want verbruik van hernieuwbare energiebronnen kost uiteindelijk vele malen minder, de bron is onuitputtelijk en de stad vervuilt minder. De nieuwe Amsterdamse Energie Atlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en mogelijke energiebronnen in de stad overzichtelijk bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs blok. Bob Mantel, Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO): "We hopen dat door de atlas bewoners gaan nadenken over hun eigen energiegebruik. En we hopen dat bedrijven grote stappen gaan maken door vernieuwende energiesystemen te introduceren. Verder geeft de atlas een aanzet om na te denken over de energievoorziening in de regio. Want kan Amsterdam in theorie met duurzame energie in zijn eigen behoefte voorzien? Of moeten we energie uitwisselen met de regio?"
De data zijn vanaf donderdag 17 april als open data beschikbaar via een interactieve kaart op http://maps.amsterdam.nl/. De gemeente Amsterdam heeft de atlas gemaakt in samenwerking met netbeheerder Liander, Waternet, energieproducent NUON, TNO, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties AFWC en Amsterdam Smart City. Al deze partijen hebben data aangeleverd. Bedrijven en organisaties kunnen op basis van deze data zelfstandig producten en diensten ontwikkelen voor energiebesparing en duurzame opwekking.
De Energie Atlas heeft de kansen voor het opwekken en onderling uitwisselen van energie in Zuidoost al in beeld gebracht en geanalyseerd. Dit in het kader van het project Energiek Zuidoost, de verzamelnaam van projecten om de CO2-uitstoot in het gebied tussen ruwweg de Amsterdam ArenA en het AMC te verminderen. De Atlas toonde dat er veel kansen liggen voor het gebruik van lokale restwarmte, zoals van kantoren, datacenters en het AMC. Inmiddels zijn de gemeente Amsterdam en Amsterdam Smart City hierover in gesprek met het AMC, Amsterdam Arena, Ikea, NUON en Liander.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.