Ads Top

Grote duurzame kunststoffabriek in Limburg

QCP bouwt een kunststoffabriek op het Chemelot Industrial Park te Sittard-Geleen.
QCP - wat staat voor ‘Quality Circular Polymers’ - is een nieuw bedrijf dat hoogwaardige grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie gaat produceren op basis van gebruikte kunststoffen afkomstig van huishoudens en industrie. In totaal wordt 75 miljoen euro geïnvesteerd in dit baanbrekende project, dat een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid in de regio.
QCP is een initiatief van de ondernemers Huub Meessen en Marc Houtermans, beiden met een ruime ervaring in de petrochemie. QCP is uitgegroeid tot een sterk consortium dat naast de initiatiefnemers bestaat uit SITA, Chemelot Ventures en NV Industriebank LIOF. Medefinanciers zijn Rabobank, het Limburgs Energie Fonds, de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg. Het bedrijfsgebouw wordt gefinancierd door firma Langen uit Elsloo. Waardevolle ondersteuning aan het initiatief werd verleend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).
De productiecapaciteit zal uiteindelijk jaarlijks 100.000 ton bedragen. De fabriek wordt in drie fases gerealiseerd. De totale investering bedraagt ongeveer 75 miljoen euro waarvan ruim 35 miljoen euro voor de eerste fase. Het aantal directe arbeidsplaatsen zal bij het opstarten van de fabriek, eind 2015, 40 bedragen. Na volledige realisatie van de fabriek zullen er 100 honderd arbeidsplaatsen zijn. Naar verwachting worden daarnaast nog tussen 200 en 300 indirecte arbeidsplaatsen gecreëerd.
Huub Meessen, CEO en oprichter van QCP, vertelt dat er een enorme behoefte is onder consumenten aan duurzame kunststoffen. Dit komt tot uitdrukking in een groeiende vraag van de grote merkfabrikanten en de kunststofverwerkers: “We gaan samen met klanten producten ontwikkelen waarmee zij in staat zijn conventionele kunststoffen, gebaseerd op olie, te vervangen in hoogwaardige toepassingen. De aanwezige kennis en laboratoria op de Chemelot Campus gaan ons hierbij helpen.
QCP heeft de ambitie een ‘fabriek van de toekomst’ te realiseren: een productielocatie waar op basis van gebruikte kunststoffen op innovatieve wijze nieuwe producten worden gemaakt die de conventionele kunststoffen kunnen vervangen. Marc Houtermans, mede-oprichter en COO van QCP: “Door de kennis van de deelnemende partijen te combineren met investeringen in research en development zijn we in staat deze materialen te produceren in grote volumes en met een constante kwaliteit. Dit is uniek voor de Europese markt.“
“Voor ons was meteen duidelijk dat we een strategische partij nodig hadden die toegang heeft tot de grondstoffen. Deze partij hebben we gevonden in SITA, onderdeel van de internationale groep SUEZ ENVIRONNEMENT. Ook vinden we het belangrijk dat de overige investeerders lokale partijen zijn, zodat het rendement in de regio blijft. Zij kunnen ons door hun netwerk ook inhoudelijk ondersteunen”, vult Meessen aan.
Met haar deelname versterkt SITA - één van de grootste aandeelhouders in de fabriek - haar positie in de kunststof keten en geeft het een concrete invulling aan haar missie om met partners de afvalketen verder te sluiten. Als regisseur van de kunststofketen - van inzameling en overslag tot verwerking en recycling van kunststof (verpakkings)materiaal afkomstig uit huishoudens en industrie - heeft SITA toegang tot de grondstoffen. “Wij zijn erg blij met onze deelname in QCP. Hiermee zetten we een volgende stap in het geschikt maken van gebruikte kunststoffen als grondstof en kunnen we onze activiteiten uitbreiden met de industriële productie van gerecyclede kunststoffen”, vertelt Herman Snellink, COO Waste Flow Management & Recyclables van SITA (NEWS). “Een substantieel deel van de kunststoffen die worden verwerkt in deze fabriek is afkomstig van de sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval van SITA in Rotterdam. Dit is de eerste en enige installatie in Nederland die bij huishoudens gescheiden kunststof verpakkingsafval sorteert voor verdere verwerking”, vertelt Snellink. Daarnaast zijn de kunststoffen afkomstig van industriële klanten. “De industrie en de overheid hebben steeds meer behoefte aan gerecyclede kunststoffen die zijn omgewerkt tot nieuwe grondstoffen die zij kunnen inzetten voor nieuwe producten. Door nu de grondstoffen terug te leveren aan onze industriële klanten, sluiten we de keten.“
Er is een grote vraag naar het eindproduct van QCP. De jaarlijkse vraag naar kunststoffen in Europa ligt op ongeveer 50 miljoen ton. Mede als gevolg van nieuwe regelgeving is er steeds meer aandacht voor de recycling van plastic materialen om de negatieve milieueffecten hiervan te beperken. De belangrijkste afnemers zijn de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie. De fabriek wordt gevestigd op het industriecomplex Chemelot in Sittard-Geleen. Deze locatie kenmerkt zich als ‘hotspot’ op het terrein van kunststoffen. De fabriek wordt gebouwd in het hart van de landendriehoek Nederland, België en Duitsland en is een zeer centrale uitvalsbasis voor de afzetmarkt in Europa die QCP wil bedienen.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.