Ads Top

GasTerra investeert 0,9 miljoen in onderzoeksfaciliteit voor hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen

De onderzoeksfaciliteit wordt gebouwd in de energieproeftuin van EnTranCe - Centre of Expertise Energy. Onderzoek richt zich op de productie van hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen. De verwachting is dat de faciliteit in het najaar van 2023 is gerealiseerd.

De faciliteit krijgt de naam REMO-lab, dat staat voor renewable molecules. De faciliteit wordt opgezet om de productie van hernieuwbare gassen en circulaire chemicaliën te ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren.

De bouw van de faciliteit maakt het voor de Hanzehogeschool Groningen mogelijk om innovaties te initiëren en op te schalen. De uitbreiding past bij de voorziene rol van hernieuwbare gassen en groene grondstoffen in de realisatie van een CO2-neutrale economie en verstevigt de posities van EnTranCe en het Kenniscentrum Biobased Economy als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschappen.

In het REMO-lab zullen onder andere projecten worden uitgevoerd op het gebied van fermentatie, elektrolyse en de synergie tussen beide. Het doel van deze projecten is om innovaties te ontwikkelen waarmee het rendement van waterstof- en groengas-productie kan worden verhoogd, de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden verminderd en groene chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen kunnen worden geproduceerd. Hierdoor wordt de maatschappij minder afhankelijk van fossiel aardgas, de transitie naar de waterstofeconomie op weg geholpen en agri-chemie-energie symbiose bereikt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.