Ads Top

ACM: Tariefregulering mag groei van groen gas niet belemmeren

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 2 miljard m3 groen gas in Nederland geproduceerd moet worden als duurzaam initiatief voor aardgas. Om dit te halen stelt het kabinet een bijmengverplichting in, die ervoor moet zorgen dat er vanaf 2025 steeds meer groen gas in het gasnet wordt bijgemengd.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat netbeheerders op tijd kunnen beginnen met de investeringen die nodig zijn om groen gas op grotere schaal in te kunnen voeden. Daarom gaat de ACM onderzoeken welke kosten netbeheerders hiervoor moeten maken en hoe zij deze kosten vergoed kunnen krijgen via hun transporttarieven. Dit is de belangrijkste uitkomst van een marktscan over groen gas die de ACM heeft uitgevoerd.

Groen gas kan als klimaat neutraal alternatief voor aardgas een uitkomst bieden bij het verduurzamen van processen die niet geëlektrificeerd kunnen worden. Het wordt geproduceerd door het vergisten van biomassa zoals plantenresten, algen of mest en kan – na de nodige aanpassingen – via bestaande gasnetten worden getransporteerd. Productie van groen gas kan op veel verschillende locaties plaatsvinden. Dit is een groot verschil met aardgas dat op enkele vaste punten wordt gewonnen, of op centrale punten ons land binnen komt, en van daaruit naar woningen en bedrijven wordt getransporteerd.

Dit betekent dat netbeheerders ook op verschillende locaties hun net moeten uitbreiden om de toename aan groen gas in te kunnen voeden. Om het werkpakket voor netbeheerders de komende jaren uitvoerbaar te houden, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de locaties waar groen gas geproduceerd zal worden. Zo kunnen netbeheerders op tijd start met hun investeringen in het gasnet. De ACM vindt het daarom belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) in overleg met gemeenten en provincies gebieden aanwijst waar producenten van groen gas zich kunnen vestigen.

Om ervoor te zorgen dat netbeheerders ook voldoende financiële ruimte hebben om de noodzakelijke investeringen te doen, gaat de ACM onderzoeken hoe de noodzakelijke kosten van netbeheerders verwerkt kunnen worden in de tarieven. De ACM verwacht in 2027 een nieuwe methode in te voeren waarmee de vergoeding van de kosten van netbeheerders wordt bepaald. Als netbeheerders vóór die tijd belemmeringen zien bij investeringen die nodig zijn om invoeding van groen gas mogelijk te maken, kunnen zij dit aangeven bij de ACM.

Foto Anefo

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.