Ads Top

Samenwerking met Powercrumbs voor afzet overschot biogas

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Powercrumbs hebben een concessieovereenkomst ondertekend voor de levering en afname van het te veel geproduceerde biogas van de rioolwaterzuivering Zaandam-Oost.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zaandam-Oost blijkt meer biogas te produceren dan vooraf ingeschat. Powercrumbs zorgt er straks voor dat dit overschot gebruikt kan worden op locaties waar een grote vraag is naar duurzame energie, zoals bouwplaatsen in de directe omgeving.

Afgelopen periode heeft Powercrumbs in het project 'de Duurzame Brandstofketen' samen met onder andere Waterschap Vallei en Veluwe aangetoond dat een teveel aan biogas bij rioolwaterzuiveringen ingezet kan worden op een bouwpaats en het een duurzame energiebron is om stikstof en fijnstof te reduceren.

De verwachting is dat de installatie van Powercrumbs in het tweede kwartaal operationeel is en dat dan direct de eerste bouwprojecten in de omgeving van de rwzi Zaandam-Oost gaan draaien op lokaal geproduceerd biogas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.