Ads Top

Mega Cube batterij onderdeel van elektriciteitscentrale Lage Weide in Utrecht

Huib van Essen, gedeputeerde van Provincie Utrecht en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk stelden op 8 maart de Mega Cube in werking door deze ‘op stroom’ te zetten.

De Mega Cube van iwell is een intelligent batterijsysteem met een capaciteit van 14MWh en een vermogen van 7MW. Dankzij een real-time koppeling met duurzame energiebronnen stimuleert de batterij de inzet van groene energie in Nederland. Tegelijkertijd draagt het bij aan een vermindering van het gasverbruik van de Eneco elektriciteitscentrale in Utrecht.

iwell leverde bij de realisatie van de Mega Cubes de hardware en de software om het batterijsysteem te monitoren en aan te sturen, maar was ook projectontwikkelaar. De batterij stelt Eneco voortaan in staat om de opgeslagen stroom uit de batterij in te zetten voor het balanceren van de in- en uitgaande energie op het stroomnet. Hierdoor kan de centrale een piekvraag opvangen door eerste duurzaam opgewekte energie in te zetten en productiecapaciteit van de centrale stapsgewijs op te schalen. Dit zorgt voor een vermindering van het gasverbruik.

Met het FlexiDao monitoring systeem wordt er daadwerkelijk groene stroom gebruikt van Nederlandse zon- en wind­parken. De Mega Cube is op het Eneco-terrein opgesplitst in 6 losse containers, voorzien van drie transfor­matoren. Met de inzet van dit grote batterij­systeem maakt iwell het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, in dit geval gas. Het systeem bespaart 2,6 kiloton CO2 per jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van ruim 2.600 huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.