Ads Top

Noord-Holland zet in op continueren en versnellen uitvoering Energiestrategie

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

In de voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een eventuele herijking van de RES.

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. Noord-Holland Noord heeft de ambitie 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet.

In Noord-Holland Noord is grote groei van opwekking zichtbaar. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de realisatie van het windpark Wieringermeer. Ook in Noord-Holland Zuid is groei zichtbaar. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regio’s hun ambities gaan halen.

Beide RES-regio’s hebben een kaart met zoekgebieden. In deze zoekgebieden wordt onderzocht of duurzame opwekking met zonne- of windenergie of een combinatie van beiden mogelijk is. De RES wordt geactualiseerd (herijkt) wanneer er aanvullingen of wijzigingen zijn op de huidige RES-kaart 1.0.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.