Ads Top

Consortium SolarNL gaat voor zonne-industrie van Nederlandse bodem

Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven de zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het consortium brengt de plannen samen onder de noemer: SolarNL.

Het doel is om in amper een paar jaar tijd meerdere fabrieken te bouwen, voortbouwend op ambitieuze innovatieprogramma’s. Daarbij werken de bedrijven nauw samen met onderzoeksorganisaties. Dit moet hoogrendements circulaire zonnepanelen opleveren die rekening houden met de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt. Zo moeten ze veel makkelijker recyclebaar zijn, mooier ingepast en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen.

Doel is de gehele productieketen op Europese bodem op te zetten. Belangrijk, want de EU zet zwaar in op meer energie-onafhankelijkheid door het concurrentievermogen in ‘net-zero-technologie’ te vergroten. Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds.
 
De totaalbegroting bedraagt 898 miljoen euro waarvan 586 miljoen euro door private financiering wordt gedekt. De gevraagde Groeifondssubsidie is 312 miljoen euro. Parallelle publieke investeringen zijn 181 miljoen euro. Het programma is gericht op R&D, innovatie en op het opleiden van gespecialiseerd personeel voor hoogwaardige banen. Het leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van 500-700 miljoen euro/ jaar in 2031 en cumulatief 20-25 miljard euro in 2050.
 
Door nu concrete actie te nemen, kan Nederland zich in de kopgroep van de Europese zonne-industrie plaatsen, wat op de lange termijn een cruciaal economisch en strategisch voordeel oplevert. Deze Europese industrie moet zich onderscheiden in innovatieve producten: een hoger omzettings-rendement en producten voor grootschalige integratie van zonnetechnologie die nu nog niet bestaan. Het voorstel sluit direct aan op Europese initiatieven zoals RePowerEU die tot doel hebben de energie-autonomie van Europa te versterken.

Nu al zijn in Nederland ruim 35.000 mensen werkzaam in de Zon-PV-sector (constructie, installatie, onderhoud, integratie in het elektriciteitsnetwerk, etc.) en dat aantal zal naar verwachting jaarlijks met 15-30% groeien. SolarNL moet voor de Nederlandse zonne-industrie circa 1.500 banen opleveren.
 
SolarNL is een samenwerking van Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, TNO, Hogeschool van Amsterdam, SolarLab en Stichting NWO-I/AMOLF.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.