Ads Top

Friese Wadden zetten samen in op een duurzaam energiesysteem

Door de ligging in de Waddenzee, een uniek Natura 2000 gebied, is de aanleg van kabels en bouw van nieuwe elektriciteitsstations, transformatorhuisjes en de opwek van duurzame energie aan strengere regels gebonden.

Ook is er op de eilanden veelal sprake van oudere en karakteristieke bebouwing waardoor niet alle verduurzamingsmaatregelen (eenvoudig) te nemen zijn.  

Om de toename in energiebehoefte te faciliteren, kan de netbeheerder, op basis van de huidige wet- en regelgeving, enkel investeren in de uitbreiding van het elektriciteitsnet, zoals extra kabels en transformatorstations.

Vanwege de kwetsbaarheid van de Wadden en de impact op flora en fauna is de aanleg van dergelijke kabels door de bodem van de Waddenzee zeer ongewenst. Daarnaast zijn hier hoge maatschappelijke kosten mee gemoeid. Bovendien kennen de procedures, vergunningstrajecten en uitvoering van de werkzaamheden lange doorlooptijden. Het uitgangspunt is dan ook om extra kabels door de Waddenzee te voorkomen.

Met de ‘Intentieverklaring Friese Waddeneilanden’ streven de Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en netbeheerder Liander naar een slim en toekomstbestendig energiesysteem op de Friese Waddeneilanden met voldoende capaciteit om ondernemers en consumenten te faciliteren in hun verduurzamingswensen en groei mogelijk te maken. De aanleg van een of meerdere nieuwe elektriciteitskabels is daarmee niet uitgesloten, maar er wordt eerst maximaal ingezet op alternatieven, zoals het verlagen van de energie- en warmtevraag en de opslag van energie, die mogelijk niet altijd binnen de kaders en voorwaarden van het huidige energiesysteem passen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.