Ads Top

Renovatie en verduurzaming Jaap Edenbaan

Het college van B en W van Amsterdam heeft ingestemd met het verstrekken van een uitvoeringskrediet voor de renovatie van de 400 meter buitenbaan en de vernieuwing van alle bijbehorende technische installaties.

Het college investeert in het Jaap Edencomplex om deze unieke publieke voorziening duurzaam en toekomstbestendig te maken.

De buitenbaan van het Jaap Edencomplex is aan het einde van zijn levensduur. Vervanging is nodig, zodat er ook in het seizoen 2023 – 2024 weer geschaatst kan worden. Met de renovatie wordt ook ingezet op het geleidelijk duurzamer maken van het ijscomplex. Zo worden de koelleidingen in de nieuwe 400 meterbaan in zones opgedeeld, zodat de ijskwaliteit meer op maat gestuurd kan worden en energie beter wordt benut. Daarnaast worden zoveel mogelijk installatieonderdelen hergebruikt. Ook worden voorbereidingen getroffen om de koelinstallaties duurzaam te koelen, door middel van hergebruik van schraapijs. De restwarmte die daarbij vrijkomt kan dan nog meer dan nu ingezet worden voor het verwarmen van de gebouwen op het ijscomplex. Tot slot zorgt de vernieuwing van de installaties voor een vermindering van de ammoniakopslag. Dit is veiliger voor de omgeving en beter voor het milieu.

De Stichting Jaap Eden en de gemeente hebben besloten dat het eigendom van het ijscomplex teruggaat naar de gemeente. De stichting heeft daarom afstand gedaan van het huidige erfpachtrecht en is huurder en exploitant geworden van het ijscomplex. Zo kan de Stichting Jaap Eden het gebruik van het complex ongewijzigd voortzetten en wordt de continuïteit van het ijscomplex behouden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.