Ads Top

Pro­vin­cie Lim­burg start al­li­an­tie kern­ener­gie

De Provincie Limburg gaat een alliantie oprichten over kernenergie in Limburg. Uit technisch onderzoek is gebleken dat kernenergie in Limburg haalbaar is in de vorm van kleine modulaire reactoren (SMR’s).

De alliantie gaat verder onderzoek doen en kennisdeling faciliteren rondom SMR’s in Limburg. Ook gaat de alliantie het maatschappelijke debat faciliteren.

Gedeputeerde Staten hebben een startnotitie vastgesteld over een alliantie die de mogelijkheden en onmogelijkheden van kernenergie verder verkent. Deze alliantie gaat bestaan uit een groot aantal bedrijven, overheden, regelgevende instanties, kennisinstituten en mogelijke financiers en richt zich met name op kernenergie voor de industrie.

De alliantie is, naast een mogelijke opmaat voor concrete initiatieven, bovenal een platform waar kennis wordt gedeeld en ontwikkeld en de dialoog wordt aangegaan met de maatschappij. Verder gaat de alliantie onderzoeken welke locaties in Limburg geschikt kunnen zijn voor SMR’s. Vanzelfsprekend in nauw overleg met mede overheden en bijvoorbeeld de landelijke netbeheerder TenneT, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De activiteiten van de alliantie zijn gericht op de industrie. De Limburgse industrie staat voor grote uitdagingen. De industrie moet de komende jaren grote investeringsbeslissingen gaan nemen om mee te gaan in de energietransitie. SMR’s kunnen bijdragen aan voldoende betrouwbare, betaalbare en schone stroom voor de energietransitie van de industrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.