Ads Top

Jaarcijfers Gasunie behoorlijk vertekend door de onrust op de internationale energiemarkten

De jaarcijfers van Gasunie over 2022 zijn behoorlijk vertekend door de onrust op de internationale energiemarkten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Russische agressie leidde tot het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas in Europa en een omkering van de richting van de gasstromen op het continent.

Gasunie heeft in 2022 grote inspanningen moeten verrichteb om de leveringszekerheid te borgen, in het bijzonder de realisatie van de nieuwe EemsEnergyTerminal in de Eemshaven en de uitbreiding van de Gate terminal in Rotterdam. Hiermee is de invoercapaciteit voor LNG in Nederland verdubbeld, waardoor de afhankelijkheid van Russisch gas fors kon worden teruggedrongen.

Tegelijkertijd wist Gasunie ook belangrijke stappen voorwaarts te zetten in een aantal grote energietransitie projecten. De aanleg van WarmtelinQ (warmtenet in Zuid-Holland) ging van start, het project Porthos (offshore CO2-opslag) werd verder ontwikkeld en in juni werd de start van de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk aangekondigd. T

Teleurstellend was de forse vertraging in de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2023 af te ronden, waarna de stikstofinstallatie in de zomer kan worden getest en vanaf oktober 2023 volledig operationeel kan zijn.  

Het wegvallen van het Russische gasaanbod zorgde voor een omkering van de gasstromen door Europa. Stroomde voorheen het gas vooral van oost naar west, vandaag de dag zien we een omgekeerde beweging waarbij gas vanuit Noordwest-Europa naar Duitsland en verder richting Centraal- en Oost-Europa stroomt. Gasunie verhuurt en veilt transportcapaciteit in haar netten aan partijen die gas willen vervoeren van een bepaalde plek in het netwerk naar een andere plek.

De omkering van de gasstromen leidde tot veel extra vraag van klanten naar capaciteit in het Gasunie-netwerk in Nederland en Duitsland, waardoor de omzet steeg met 872 miljoen naar 2.258 miljoen euro. Gasunie had tegelijkertijd last van de hoge energieprijzen, met name de energiekosten die samenhangen met het transport en het op de juiste kwaliteit brengen van gas. Deze kosten zijn in 2022 bijna 300 miljoen hoger dan in 2021, waardoor het resultaat na belastingen uitkomt op 555 miljoen (311 miljoen in 2021).

Voor de komende jaren verwacht Gasunie een investeringsniveau van tenminste 400 miljoen tot 700 miljoen per jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.