Ads Top

CapeOmega en Neptune Energy kondigen NoordKaap aan, een grensoverschrijdend CO₂-transport en -opslagnetwerk

CapeOmega en Neptune Energy hebben onlangs NoordKaap aangekondigd, een projectconcept voor een grensoverschrijdende CO₂-opslagoplossing voor industriële emittenten in heel Europa. Deze oplossing maakt rechtstreekse injecties op offshore locaties en lossen via een terminal mogelijk. 

RWE heeft een intentieverklaring getekend met zowel CapeOmega als Neptune Energy om via dit concept de mogelijkheid te onderzoeken om groene CO₂ van hun biomassacentrale in de Eemshaven te verschepen voor offshore-opslag in de Nederlandse Noordzee.
 
NoordKaap kijkt naar een netwerkgebaseerde benadering van Carbon Capture & Storage (CCS) via maritiem transport. Dit kan een cruciale bijdrage leveren aan de Nederlandse, Noorse en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. NoordKaap wil kosteneffectieve, schaalbare CCS-oplossingen bieden aan industriële clusters waar transport per schip de primaire of vroegst beschikbare exportoptie is. Het project onderzoekt – naast de Eemshaven regio in Nederland - ook kansen voor industriële clusters in Duitsland, België, Scandinavië en Noord-Frankrijk. NoordKaap voorziet in ondergrondse CO₂-opslaglocaties voor de kust van Nederland en Noorwegen. Het concept wordt ondersteund door haar partners Groningen Seaport, KNCC, Vopak en Return Carbon.
 
NoordKaap zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn en het concept is bij de Europese Unie ingediend als een ‘Project of Mutual Interest’ (PMI) op de zesde PCI-lijst1.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.