Ads Top

Zutphen aan de slag met thermische energie uit oppervlaktewater

De rivier de IJssel, waar Zutphen aan gelegen is, is een praktisch onuitputtelijke energiedrager voor thermische energie. De gemeente Zutphen heeft de regie voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving en wil met het project TEO Zutphen Helbergen een belangrijke stap zetten richting een warmtenet voor meer Zutphense wijken. Met TEO Zutphen Helbergen draagt Alliander bij aan de ontwikkeling van duurzame energiesystemen en daarmee aan het verduurzamen van Nederland.

Op 30 april jl. werd in Zutphen een intentieovereenkomst ondertekend voor ‘TEO Zutphen Helbergen’. Daarmee onderschrijven de ketenpartners gemeente Zutphen, Stichting Woonbedrijf ieder1, Coöperatieve vereniging ZutphenEnergie, Firan en Rijkswaterstaat (als beheerder van de IJssel) en de transitiepartners gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Warmte uit Water (Alliander en Rijkswaterstaat) de inspanningsverplichtingen gericht op TEO Zutphen Helbergen.

In deze intentieovereenkomst hebben de partners elk hun eigen rol. Zo willen de ketenpartners investeren in de realisatie van een nieuw warmtenet en een nieuw energiesysteem. Hiermee willen zij de warmte voor Zutphen Helbergen op een duurzame manier opwekken en daarmee de CO2-uitstoot verminderen. De transitiepartners hebben op hun beurt de intentie om te motiveren, te ondersteunen en waar mogelijk belemmeringen weg te nemen. Bovendien leveren ze inhoudelijke bouwstenen – zoals technisch ontwerp, financieel economische haalbaarheid en organisatie van de keten – aan de betrokken ministeries I&W, EZK en BZK op het gebied van landelijke kennisopbouw en de uitrol van andere projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater. Met deze samenwerkingsvorm is tegelijk de basis gelegd voor een duurzame verbinding tussen de ketenpartners en de transitiepartners om zo samen de warmtetransitie vorm te geven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.