Ads Top

'Doelstellingen van de RES zijn haalbaar, als we nu starten met de uitvoering'


Afgelopen week zijn de RES’en (regionale energiestrategieën) opgeleverd en die hebben een flinke impact op het energienet. De klimaatdoelstellingen rondom duurzame opwek op land zijn haalbaar, maar alleen als alle partijen nu samen de opgaven uit de RES concreet maken en uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van infrastructuur, stelt netbeheerder Liander.

Met de besluitvorming over de regionale energiestrategie (RES) 1.0 hebben de 30 RES-regio’s ambities opgeleverd die optellen tot ruim boven het afgesproken klimaatdoel van 35TWh duurzame opwek van elektriciteit. In 2030 – over iets meer dan negen jaar – moet dit klimaatdoel gerealiseerd zijn. De inpassing van duurzame opwek op land is nu al een flinke uitdaging voor het energienet.

Op dit moment realiseren de netbeheerders honderden aanpassingen op hoog- en middenspanningsniveau. Tot 2050 investeren zij  gezamenlijk meer dan 100 miljard euro in het totale energiesysteem. De opgave is echter zo groot dat het werk niet allemaal tegelijk uitgevoerd kan worden.

De grote verbouwing van het energienet brengt de komende jaren onvermijdelijk hinder met zich mee. Tegelijkertijd blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling, in combinatie met onder meer het gebrek aan technisch geschoold personeel, vraagt om scherpe keuzes en prioriteiten en een open blik op wat er nog wel kan. Zo schept de inzet van innovatieve oplossingen en slim gebruik van het net nog mogelijkheden. Bijvoorbeeld door afstemming van energievraag en -aanbod te stimuleren of investeringen in bijvoorbeeld opslag en conversie lonend te maken. Dit vraagt verregaande samenwerking tussen onder andere de overheid en de branche.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.