Ads Top

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de H2 in Agri Deal. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen.

Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio NHN, en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.

De regiodeal zet in op het realiseren van een waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland. De agribusiness is daarbij in beeld gekomen als sector waar zowel mogelijkheden zijn voor opwek van waterstof, als de toepassing daarvan. Zo kan het dienen als vervanging van diesel bij tractoren en zwaar transport, de rol van aardgas overnemen en knelpunten in het elektriciteitsnetwerk wegnemen.

Daarnaast kan bij overproductie van zonne- en windenergie, deze energie gebruikt worden om waterstof van te produceren. Om zo tijdelijke opslag van energie mogelijk te maken. Zo worden pieken en dalen in de opwek en afname van energie beter opgevangen. ONHN, NEC en GPNHN willen samenwerken om deze mogelijkheden voor ondernemers concreet te maken.

Er is nu nog geen infrastructuur voor het leveren van waterstof, er is nog vrijwel geen praktische kennis in de agribusiness en het aanbod van machines dat op waterstof kan draaien is nog beperkt. Door het organiseren en uitvoeren van praktijkonderzoek en pilots, waarin praktijkervaring en kennis opgedaan wordt, willen ONHN, NEC en GPNHN de introductie van waterstof in de agri versnellen. Vanuit hun eigen expertises en netwerken zoeken zij daar waardevolle partners bij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.