Ads Top

Vergroening Nederlandse woningmarkt heeft nog lange weg te gaan

 


De Nederlandse overheid heeft de ambitie om de woningvoorraad sterk te verduurzamen. De meest recente status: de vergroening is ingezet, maar er moet nog veel werk worden verzet voordat het gemiddelde energielabel op de woningmarkt een A-label is. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa.

Het huidige verduurzamingstempo ligt te laag en een groot gedeelte van de woningen heeft nog geen definitief energielabel. Als we het tempo van de afgelopen vijf jaar aanhouden, heeft de gemiddelde koopwoning pas in 2055 energielabel A.

Sinds 1 januari 2015 is een definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Toch wordt aan deze verplichting nog niet altijd voldaan: op dit moment heeft ongeveer 91% van de woningen bij een transactie een definitief energielabel. Doordat een energielabel alleen verplicht is bij een transactie, is lang nog niet ieder huis voorzien van een definitief energielabel.

Van de totale woningvoorraad van 7,7 miljoen woningen in Nederland hebben 4,6 miljoen woningen op dit moment een definitief energielabel. Dat komt neer op ongeveer 60 procent, dus voor 4 op de 10 huizen is het definitieve energielabel nog niet bekend. In onderstaande grafiek is wel te zien dat het aantal woningen met een definitief energielabel sterk aan het toenemen is.

Kijkend naar de 4,6 miljoen woningen met een energielabel is een duidelijke vergroening waarneembaar. Inmiddels hebben meer dan 1,3 miljoen woningen een definitief energielabel A, dit is bijna 30 procent van het totaal aantal geregistreerde energielabels. Ook het aantal woningen met een B-label is aan het toenemen en met name de D- en E-labels nemen relatief af. Dit heeft tot gevolg dat het gemiddelde energielabel van een woning in Nederland op dit moment tussen een B- en C-label ligt, daar waar het 10 jaar geleden nog een D-label was.

De vergroening is nog beter zichtbaar als over een bepaalde periode meerdere labels bekend zijn, bijvoorbeeld bij woningen die binnen 10 jaar meer dan eens zijn verkocht. Ongeveer 1 miljoen woningen zijn sinds de invoering van het label minimaal 1 stapje omhooggegaan. Onderstaande tabel laat zien dat 40 procent van de woningen van een B- naar een A-label is gegaan. Bij 16 procent van de woningen is echt een slag geslagen tussen de transactiemomenten: deze verbeterden van een G- naar een A-label. Dat een woning een slechter label krijgt, komt zelden voor: in 5% van de gevallen is een woning van een A- naar een B-label verschoven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.