Ads Top

Informatiepakket helpt gemeenten bij warmtetransitie

Alle gemeenten zullen nog dit jaar een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen, waarin ze een (eerst) visie neerleggen op het verduurzamen van de warmtevoorziening voor hun inwoners en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken.

Een complexe opgave, waarbij netbeheerders graag meedenken om de noodzakelijke aanpassingen aan het gas- en elektriciteitsnet tijdig in kaart te brengen. Daarom is er nu een speciaal informatiepakket om gemeenten te ondersteunen.

Gemeenten hebben de regie gekregen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten in Nederland stellen voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast waarmee ze richting geven aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. De gemeenten weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is.

De Transitievisie Warmte van elke gemeente wordt de komende jaren concreet uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Plannen die per wijk zullen verschillen, afhankelijk van mogelijkheden en soort bebouwing. Uiteindelijk volgt een definitieve keuze voor het warmtealternatief voor een wijk – bijvoorbeeld een warmtenet of groen gas - en het moment waarop het aardgas wordt afgesloten. In veel gevallen zal het elektriciteitsnet aangepast moeten worden en het gasnet worden verwijderd of aangepast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.