Ads Top

Nog veel mis met transparantie warmtefacturen

Bewoners die voor de verwarming van hun huis en hun tapwater zijn aangesloten op een warmtenet moeten van hun warmteleverancier duidelijke en transparante informatie krijgen over wat zij voor hun verbruik moeten betalen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de transparantie van warmtefacturen. Hieruit blijkt dat de helft van de warmteleveranciers facturen verstuurt die voldoen aan de vereisten voor transparantie. De overige onderzochte warmteleveranciers sturen hun klanten nog steeds facturen die niet transparant zijn en dus niet aan de regels voldoen. De ACM treedt hier tegen op.

De ACM is het onderzoek naar warmtefacturen gestart, omdat er bij ACM ConsuWijzer veel signalen en vragen over niet-transparante warmtefacturen binnenkwamen. De ACM heeft warmteleveranciers daarom in december 2020 gewezen op de eisen waar facturen aan moeten voldoen en heeft daarbij ook aangekondigd te gaan handhaven. Warmteleveranciers moeten hun klanten 1 keer per jaar een eindafrekening sturen. Op de factuur moet duidelijk staan hoeveel warmte er is verbruikt en welke kosten de verbruiker moet betalen. Bij de weergave van de kosten moet ook duidelijk gemaakt worden of het gaat om vaste kosten of variabele kosten.

Bedrijven die facturen sturen die niet aan de regels voldoen, zetten bijvoorbeeld alleen bedragen exclusief BTW op de rekening of leggen niet duidelijk uit met welke eenheden ze rekenen. Het is dan niet voldoende duidelijk of een bedrag per dag of per gigajoule (GJ) moet worden betaald. Daarnaast bundelen sommige aanbieders de kosten of brengen ze een gemiddeld tarief in rekening zonder uit te leggen hoe die berekening tot stand is gekomen. Warmteleveranciers die facturen sturen die niet aan de eisen voldoen, moeten deze alsnog binnen 3 weken aanpassen. Doen zij dit niet, dan treedt de ACM handhavend op. De ACM blijft ook controleren op de transparantie van warmtefacturen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.