Ads Top

Gemeente Arnhem ordent ondergrond voor bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame, lokale energiebron die kan bijdragen aan het terugdringen van CO2. Om ervoor te zorgen dat Arnhem zo goed mogelijk gebruik kan maken van deze energievorm heeft de gemeente voor de binnenstad en omgeving nu een bodemenergieplan vastgesteld.

In de bodem van de binnenstad is op sommige plekken al sprake van drukte door bestaande systemen, die in de winter warmte onttrekken of in de zomer juist toevoegen aan de bodem. De verwachting is dat er in de toekomt meer bodemenergiesystemen komen.

Arnhem wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Dit betekent dat er alternatieven  gevonden moeten worden voor aardgas, waarmee nu nog ruim 90 procent van de woningen en gebouwen van warmte wordt voorzien. Dit is beschreven in het programma New energy made in Arnhem 2020-2030 (Nemia). De meest duurzame oplossing gaat daarbij voor. Bodemenergie is daar een voorbeeld van.
 
Vooral in de binnenstad verwacht de gemeente dat er meer van deze systemen toegepast gaan worden bij nieuwbouw én bestaande bouw, maar is de ruimte beperkt door alle kabels, leidingen en systemen die er al liggen. Ook is hier alleen het diepere grondwater geschikt voor open bodemenergiesystemen. Door vooraf goed na te denken waar bodemenergie kan worden toegepast wordt voorkomen dat systemen op elkaar inwerken en minder goed werken. Hiervoor zijn het bodemenergieplan (pdf, 7MB) en de verordening Bodemenergie opgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.