Ads Top

Gasunie: belangrijke energietransitiestappen gezet

Gasunie boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een bedrijfsresultaat van 296,2 miljoen euro (-11%) op een netto-omzet van 717,2 mln (+1%). De terugval van het bedrijfsresultaat is veroorzaakt door gestegen prijzen voor energie-inkoop en de voorinvestering in de energietransitie.

In Duitsland transporteerde Gasunie in de eerste zes maanden van dit jaar 133 TWh aardgas (-4%). In Nederland vervoerde Gasunie het afgelopen halfjaar 459 TWh aardgas (+4%). Gasunie’s stikstofinstallaties converteerden 201 TWh hoogcalorisch aardgas (+5%) naar laagcalorisch aardgas.

Het marktaandeel van Gasunie’s aardgashandelsbeurs TTF steeg in de eerste vijf maanden van dit jaar van 72% naar 77%. Op de beurs verwisselde tot en met mei 20.338 TWh (-5%) aan aardgasleveringscontracten van eigenaar.

Gasunie is blij dat de energietransitie het afgelopen halfjaar in een stroomversnelling is gekomen. Nederland start als eerste Europese land met de aanleg van een landelijke waterstofinfrastructuur. Gasunie gaat, op verzoek van de Nederlandse overheid, deze waterstofinfrastructuur ontwikkelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.