Ads Top

Toekomstperspectieven van gas in Nederland

Heeft gas nog een toekomst in Nederland en daarbuiten? Onderzoekers van de energiemarkten beantwoorden deze vraag bevestigend. We kunnen voorlopig niet zonder. Nog altijd is circa 90 procent van de gebouwde omgeving voor verwarming afhankelijk van aardgas. De wens om gebouwen van aardgas los te koppelen, zo valt te lezen in de nieuwe brochure van GasTerra, heeft tot nu toe weinig impact gehad op het gasverbruik.

Ondanks het feit dat nieuwe woningen in principe zonder gasaansluiting worden opgeleverd en gemeenten in proefwijken huizen van het gas proberen af te halen, is de totale vraag tot nu toe juist gestegen door de toegenomen inzet van gascentrales. Deze vervangen de gesloten kolencentrales en bieden de stabiele stroomvoorziening die duurzame bronnen (nog) niet kunnen bieden. Industrieën blijven gas daarnaast voorlopig nog gebruiken als warmtebron en grondstof. Ook het nabije buitenland heeft nog altijd grote volumes gas van Groningenkwaliteit nodig. Door de afname van de productie uit Groningen en de kleine velden zal de importafhankelijkheid van Nederland daardoor de komende jaren toenemen.

Duurzame gassen, in het bijzonder groen gas en groene waterstof, zullen in de gasmix een steeds grotere rol spelen, maar kunnen het aardgas voorlopig slechts ten dele vervangen. Voor groen gas wordt gestreefd naar een productievolume van 2 miljard kubieke meter in 2030. Of dit ook gaat lukken is in belangrijke mate afhankelijk van het aanbod van voldoende reststromen van biogrondstoffen en de bouw van nieuwe productie-installaties. Hoe waterstof zich zal ontwikkelen is, ondanks het grote potentieel van dit gas, moeilijk te voorspellen. Er moet nog veel gebeuren voordat waterstof een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan een duurzame energievoorziening, zoals de creatie van een liquide waterstofmarkt die toekomstige aanbieders en afnemers bij elkaar brengt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.