Ads Top

Extra subsidiemogelijkheden Energietransitie Utrecht


Maandag 19 juli gaat de nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie (USET) in en verhoogt de provincie Utrecht het subsidieplafond tot 6 miljoen euro. Voor ondersteuning van inclusieve projecten (zorgen dat iedereen mee kan doen) en innovatieprojecten komen extra subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Om de energietransitie in provincie Utrecht te versnellen met oog voor haalbaar- en betaalbaarheid, hebben GS in september 2020 subsidie beschikbaar gesteld. Welke projecten daarvoor in aanmerking komen staat beschreven in de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie.

Sinds 1 oktober 2020 was twee miljoen euro beschikbaar gesteld en zijn aanvragen ingediend ter waarde van bijna 2,5 miljoen euro. Ongeveer een miljoen euro is inmiddels toegewezen. Het grootste deel ging naar de opstartfase van collectieven zoals energiecoöperaties, en naar samenwerkingsverbanden die zich richten op het nemen van energiebesparende maatregelen door burgers. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.