Ads Top

Europarlement komt op voor vissers bij windmolens op zee

Nieuwe windmolens op zee moeten de visserij geen last bezorgen en voorafgaand aan de bouw moeten vissers bij de besluitvorming betrokken worden. Dat stelt het Europees Parlement in een rapport over windturbines op zee en de visserijsector.

EU-landen moeten verzekeren dat windmolenparken op zee alleen nog op ruime afstand van visgronden worden gebouwd. Ook mogen de turbines geen slechte invloed hebben op het milieu. Voor mogelijke getroffen vissers is compensatie nodig.

In 2050 moet vijftien keer meer ruimte op zee dan nu worden benut voor windmolens. Door vooraf samen te werken met de visserij kan voorkomen worden dat nieuwe windmolens die sector de das om zullen doen. Samen met de vissers kan ervoor gezorgd worden dat visgronden overeind blijven en dat vissers niet in de problemen komen.

Tachtig procent van alle vissersboten in de EU bestaat uit kleinschalige visserij. Zij varen voornamelijk in de kustwateren waar veel turbines gepland staan. Vooral kleine vissers kunnen getroffen worden door de komst van de molens. Als dat zo is, moeten ze compensatie krijgen.

Ook kan de bouw van nieuwe windturbineparken op zee negatieve gevolgen hebben voor het leven in de zee, aldus het rapport van het Europees Parlement. Om de gevaren te verminderen is meer onderzoek nodig naar de negatieve effecten op de zeebodem tijdens de bouw en het gebruik van de windmolens. Na een aantal decennia zullen ze moeten worden vervangen of afgebouwd. In beide gevallen moet er onderzoek komen naar de effecten daarvan. Ook wordt in het rapport gepleit voor regelingen die langetermijnrisico’s van verlaten infrastructuur moeten dekken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.