Ads Top

72 procent van de Amsterdamse kantoren nog niet klaar voor verplicht energielabel C

Tweederde van de Amsterdamse kantoren voldoet nog niet aan de verplichting voor minimaal energielabel C. De landelijke wetgeving voor kantoren gaat in per 1 januari 2023.

Als gebouwen groter dan 100 vierkante meter over twee jaar nog geen energielabel C of hoger hebben, mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt.

De gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) wijzen kantooreigenaren in Amsterdam en haar buurgemeenten daarom deze week per brief op de aankomende verplichtingen.

Meer dan 1850 Amsterdamse kantoren, van de in totaal 2500 kantoren, hebben momenteel nog geen of een te laag energielabel (D, E, F of G). Dit blijkt uit een inventarisatie van de OD NZKG, in opdracht van de gemeente Amsterdam. 59 procent van de kantoren heeft momenteel nog helemaal geen energielabel. 41 procent heeft deze al wel, maar 13 procent van alle kantoren heeft een te laag energielabel. In totaal is dus 72 procent onvoldoende voorbereid op de aanstaande wetgeving.

In 2019 zijn in het Klimaatakkoord nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving, zoals het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. De verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben in 2023, vormt een stap richting deze doelstellingen en is opgenomen in het Bouwbesluit. Nog beter dan energielabel C is energielabel B of A.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.