Ads Top

Stedin Gebiedsanalysetool helpt gemeenten bij optimale alternatieven voor aardgas


Stedin introduceert een nieuwe oplossing om gemeenten te ondersteunen bij de warmtetransitie: de Stedin Gebiedsanalysetool. Deze tool helpt bij de verduurzaming van buurten en specifiek met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De tool berekent het optimale alternatief om woningen in het Stedin- en Enduris-verzorgingsgebied zonder aardgas te verwarmen.

Vorig jaar lanceerde Stedin het Openingsbod, een modellenstudie om het maatschappelijk beste alternatief voor aardgas aan te wijzen per buurt. Door op een logische wijze gebouwen aan elkaar te koppelen, kijkt de Gebiedsanalysetool over buurtgrenzen heen en helpt het gemeenten waar te starten met de warmtetransitie. Gemeenten krijgen zo extra ondersteuning om een gerichte warmteoplossing binnen buurten te kiezen.

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Gemeenten moeten daarom kiezen voor nieuwe warmtesystemen voor gebouwen. Door met zogenaamde intelligente gebouwclusters te rekenen maakt Stedin het voor gemeenten mogelijk om diep in de haarvaten van de gemeente te kijken en logische oplossingen te bieden. Deze intelligente clusters worden gevormd op basis van een bepaalde afstand tussen gebouwen, gebouwtypen die op elkaar lijken en het bouwjaar. Een flat vereist bijvoorbeeld een andere aanpak dan een villa. Nog niet eerder is op deze schaal gewerkt met clustering.

Het Openingsbod in combinatie met de Gebiedsanalysetool geeft inzicht in welke mate de indeling van panden in een wijk gevolgen heeft voor de beste warmteoplossing. Ook krijgen gemeenten informatie over welke impact een andere gebiedsindeling heeft op de kosten, de energievraag, het verschuiven van de uitkomsten en de robuustheid, oftewel of starten met de warmteoplossing mogelijk is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.