Ads Top

Provinciale Staten akkoord met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0 Amersfoort en Foodvalley

De Statenvergadering van de Provincie Utrecht van 30 juni draaide vooral om het langverwachte Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0 voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley.

In de RES’en staat het grootschalig opwekken van duurzame energie centraal. De 1.0 versie biedt duidelijkheid over wat de regio’s willen realiseren en welke zoekgebieden er zijn voor het plaatsen van windmolen- en zonneparken. Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord met de RES’en 1.0 na een uitvoerig debat.

De RES’en volgen uit het Landelijke Klimaatakkoord waarin staat dat we in Nederland de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om de nodige maatregelen te treffen. Vorig jaar juli werd door PS de conceptversie vastgesteld waarin GS de opdracht kreeg het plan verder uit te werken.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.