Ads Top

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

Het afvangen en opslaan van CO2 is een van de vele technologieën die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De technologie is beschikbaar en wordt al in diverse projecten toegepast, maar nog niet op wereldwijde schaal toegepast. Het gebrek aan kennis over de kosten van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan ertoe leiden dat investeerders zich terugtrekken.

Een wereldwijd consortium van twaalf onderzoekers op het gebied van CCS, onder leiding van Andrea Ramirez van de TU Delft, heeft samengewerkt aan een uitgebreide whitepaper hierover.

Om de kosten te bepalen van CO2-afvangtechnologieën die nog niet commercieel zijn, worden verschillende kostenmodelleringstechnieken gebruikt. Een probleem is dat in de studies vaak afwijkende aspecten worden genomen, waardoor vergelijkingen zeer moeilijk zijn. Ramirez:

De onzekerheid in de schattingen is groot, vooral wanneer de technologieën nog in ontwikkeling zijn op laboratoriumniveau.

Het whitepaper effent de weg voor de CCS-technologie van morgen. Een volgende stap in CCS zou zijn om de afgevangen CO2 te gebruiken als bouwsteen, bijvoorbeeld voor synthetische brandstoffen of voor kunststoffen. De methoden om dergelijke omzettingen te doen worden ontwikkeld binnen het e-Refinery programma aan de TU Delft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.