Ads Top

Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in consultatie

Door de energietransitie neemt de winning van duurzame aardwarmte de komende jaren toe. Dat vraagt om een vergunningenstelsel dat past bij de specifieke kenmerken van aardwarmte.

Daarom ligt  een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer en heeft de ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met de start van de internetconsultatie van het ontwerp-Mijnbouwbesluit voor aardwarmte dat daaraan uitwerking geeft.

Dit voorstel stelt nadere regels aan de toetsing van vergunningsaanvragen, bevat regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit en legt een basis voor versnelling van de aardwarmtesector en het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte in Nederland.

In Nederland zijn de afgelopen jaren steeds meer projecten gestart waarbij duurzame aardwarmte wordt gewonnen. Dit onderstreept de noodzaak voor specifieke regels die een veilige en verantwoorde manier van aardwarmtewinning in Nederland borgen. Daarom is in 2020 een voorstel tot Wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft het kabinet in 2019 een tijdelijk beleidskader ingesteld voor aardwarmteprojecten. De uitgangspunten uit het tijdelijk beleidskader wil het kabinet structureel vastleggen in de nieuwe wet- en regelgeving.

Met de start van de consultatie van het ontwerp-Mijnbouwbesluit in de week van 28 juni 2021 en de start van de consultatie van de ontwerp-Mijnbouwregeling later dit laar, geeft het kabinet alvast uitwerking aan de wijzigingen van de Mijnbouwwet voor aardwarmte, zodat deze regelgeving gelijktijdig met de Mijnbouwwet in werking kan treden, mits het Wetsvoorstel door de Tweede- en Eerste Kamer wordt aangenomen.

Het ontwerp-Mijnbouwbesluit bevat regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit en werkt de toetsing van vergunningaanvragen met betrekking tot afzet van warmte, risico's en schade, technische en financiële capaciteiten verder uit. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen gedurende vier weken reageren op het ontwerpbesluit via www.internetconsultatie.nl. De internetconsultatie voor het ontwerp-Mijnbouwbesluit start in de week van 28 juni 2021.  
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.