Ads Top

Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

De provincie Groningen kent Deep Atlas uit Groningen ruim 38.000 euro subsidie toe voor de aanschaf van een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera. Met deze technologie kan beter worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn. Het bedrijf beschikt straks commercieel als eerste in Nederland over deze speciale camera en zal bijdragen aan verduurzaming van energiegebruik.
 

Dit is de eerste subsidie vanuit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB (midden- en kleinbedrijf) waarmee van uit het Coronafonds 1 miljoen euro beschikbaar is.

Aardwarmte is een duurzame energiebron. Bijna de helft van ons energieverbruik gaat op aan verwarming en moet naar duurzame warmtebronnen omgezet worden. Aardwarmte gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie als vervanger van (fossiel) aardgas. Door in te zetten op duurzame warmte en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Bij de transitie naar aardwarmte zijn diepe boringen nodig en dat vergt forse investeringen.
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.