Ads Top

Minister Ollongren presenteert onderzoeken energietransitie gebouwde omgeving

Minister Ollongren heeft de resultaten gepresenteerd van enkele onderzoeken over de betaalbaarheid van de energietransitie naar de Kamer. Het gaat om het Dashboard Eindgebruikerskosten dat gemeenten inzicht geeft in de gemiddelde kosten voor eindgebruikers voor de verschillende warmtestrategieën; een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving (UGO) naar de financiële haalbaarheid van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord; en een onderzoek naar de effecten van verduurzaming op de woningwaarde.

De afgelopen kabinetsperiode is er hard gewerkt aan de uitvoering van de afspraken van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Om de betaalbaarheid van de energietransitie te verbeteren zijn er diverse maatregelen genomen, zoals de verhoging van de belasting op gas en de verlaging op elektriciteit, het creëren van aantrekkelijke lange termijn financieringsmogelijkheden met het oprichten van het Warmtefonds – in het bijzonder voor huishoudens zonder leenruimte - en het inrichten van diverse subsidie-instrumenten zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), de Regeling reductie energiegebruik (RRE) en de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH).

Vrijwel al deze regelingen zijn overtekend. De sector is volop aan het innoveren en de samenleving is aan het verduurzamen.
Gemeenten zijn inmiddels bezig met de transitievisies warmte waardoor er vanaf begin 2022 duidelijkheid komt over de plannen in wijken. Maar uit de rapporten blijkt ook dat er tot 2030 zeilen bijgezet moeten worden. Niet alleen moeten er meer middelen beschikbaar worden gesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.