Ads Top

Aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte voor Edam-Volendam

Stadsverwarming Purmerend (SVP) en HVC vragen een opsporingsvergunning aan voor de ontwikkeling van een aardwarmtebron in Edam-Volendam. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de strategie voor de toekomst waarbij verder wordt gezocht naar aardgasvrije oplossingen voor warmte.

Bij geothermie wordt op een diepte van 2-3 kilometer warmte gewonnen uit de aarde. Voor deze technologie hebben SVP en HVC een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de gemeente Purmerend als gedeelde aandeelhouder, SVP als eigenaar van het warmtenet en afnemer van de warmte en HVC als operator vormen deze partijen een logisch combinatie om de aardwarmteontwikkelingen in het gebied op een veilige en succesvolle manier verder te ontplooien. Beide bedrijven hebben nu gezamenlijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam.

In gesprekken met de gemeente Edam-Volendam is verkend in welke mate deze bron kan bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag in de gemeente Edam-Volendam. In principe is de gemeente hier ook in geïnteresseerd. In dat verband wordt het tracé van de aansluitende leiding vanaf een productielocatie naar het warmtenet in Purmerend zo gekozen dat het mogelijk is om in wijken van Edam-Volendam ook op deze warmtebron aan te sluiten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.