Ads Top

Zeven windparken in provincie tegelijk in ontwikkeling

De provincie Groningen ligt goed op koers voor wat betreft de taakstelling om in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op te wekken, zoals afgesproken met het Rijk. Zeven windparken zijn formeel in procedure. Bij vijf daarvan zorgt de provincie voor de vergunningverlening: Delfzijl uitbreiding Zuid, Oosterhorn (Delfzijl), Oostpolder (Eemshaven), Oosterpolderdijk (Eemshaven) en Geefsweer (Delfzijl). Voor de eerste vier windparken liggen op dit moment ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage. Binnenkort volgt Geefsweer.

Het komend half jaar staat er veel te gebeuren rondom de windparken. De eerste stappen zijn gezet en de randvoorwaarden zijn bepaald, maar iedereen kan nog zienswijzen indienen. Daarnaast worden omwonenden nauw betrokken over de voortgang, onder meer via werkgroepen, maar ook via reguliere informatieavonden. Mogelijkheden voor participatie is een onderwerp dat steeds vaker terugkomt. Diverse voorstellen zijn bespreekbaar om te komen tot een evenwichtige verdeling van 'de lusten en de lasten'.

Voor alle windparken is er een gebiedsfonds opgezet, waarmee een gedeelte van de opbrengsten van het windpark terugvloeit naar de omgeving. De omgeving kan dit geld bijvoorbeeld inzetten voor gezamenlijke projecten. Nieuw is de aankoop van een of mogelijk twee windturbines (dorpsmolens) in de Eemshaven, door een nog op te richten buurtcoöperatie. Hierbij zijn mogelijkheden zijn voor financiering vanuit het Revolverend Fonds van de provincie Groningen. Ook in Delfzijl worden deze opties door de provincie bekeken, samen met de werkgroep en de ontwikkelaar.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.