Ads Top

Wijkbewoners verhandelen samen hun duurzame energie

Voor het eerst kunnen wijkbewoners de duurzame energie uit hun zonnepanelen samen verhandelen. Vijftig huishoudens in Amsterdam Nieuw-West zijn via een batterij in huis verbonden aan een slim systeem dat de energie uit hun zonnepanelen precies op de juiste momenten gebruikt, opslaat of verkoopt, als een virtuele energiecentrale. Het project is een initiatief van Alliander, energieleverancier Greenspread en ICT-ontwikkelaar EXE. 

Nederland maakt steeds meer gebruik van bronnen met een variabel en lastig te voorspellen aanbod, zoals zon en wind. Dit terwijl we steeds meer elektriciteit gebruiken. Hierdoor kan een tekort of overschot aan stroom ontstaan en het elektriciteitsnet overvol raken. Flexibel omgaan met energie kan een efficiëntere oplossing zijn dan het verzwaren van het elektriciteitsnet. Zo blijft het energienet
voor iedereen betaalbaar en betrouwbaar.

De partijen willen in de Virtual Power Plant, onderdeel van het project City-zen, ondervinden hoe een dichtbevolkte stad als Amsterdam meer duurzame energie kan inpassen.  Door onderzoek te doen naar flexibel omgaan met energie kan meer balans in de vraag naar en het aanbod van zonne-energie worden gebracht. Zo kan duurzame energie optimaal gebruikt worden zonder dat het energienetwerk te veel wordt belast. Bovendien kunnen huishoudens voor het eerst vanaf najaar 2017 hun eigen energie verhandelen, als onderdeel van een gezamenlijke, virtuele energiecentrale.

Alliander wil de impact van batterijgebruik door huishoudens op het elektriciteitsnet onderzoeken. Daarnaast willen we ervaren hoe thuisbatterijen en flexibiliteit kunnen helpen het lokale energienet te ontlasten. Energieleverancier Greenspread onderzoekt hoe huishoudens en leveranciers geld kunnen verdienen aan de handel in flexibiliteit.  EXE wil de elektriciteitsmarkten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en daarmee de kosten voor iedereen verlagen. Elke deelnemer afzonderlijk is echter te klein om deel te nemen op de energiemarkten. Met dit project krijgt iedereen in een wijk of gebied door het collectief aanbieden van flexibiliteit toegang tot de energiemarkten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.