Ads Top

TNO levert kennis voor winning ultra diepe geothermie

TNO gaat samen met Energiebeheer Nederland (EBN) en het ministerie van Economische Zaken bedrijven ondersteunen met de nieuwste kennis van de diepe ondergrond. Vandaag hebben zeven consortia van bedrijven met de Rijksoverheid, EBN en TNO de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. De ambitie is aardwarmte op een diepte van tenminste vierduizend meter te winnen en daardoor bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening in 2050.

Over de gesteentes die mogelijk geschikt zijn voor ultra diepe geothermie is relatief weinig bekend. TNO zet daarbij kennis in die de Geologische Dienst Nederland, een onderdeel van TNO, doorlopend ontwikkelt over de ondergrond tot op grote diepte. Zo adviseren we het ministerie van Economische Zaken over winning van gas, olie, zout en aardwarmte uit de diepe ondergrond. EBN investeert namens de Nederlandse Staat in de opsporing, winning en opslag van energie.

Het leveren van duurzame warmte kan een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen die zijn afgesproken in het Energieakkoord. Voor warmte uit duurzame bronnen is er een potentieel berekend van ongeveer 200 tot 550 petajoule (PJ). Geothermie vormt hiervoor de belangrijkste bron naast restwarmte. De vraag vanuit de industrie naar warmte tussen 100 en 200°C groeit. Alleen UDG op een diepte tussen de vier tot acht kilometer kan in deze vraag voorzien, in potentie voor dertig procent. Daarnaast verkent TNO andere mogelijkheden van ultra-diepe geothermie, zoals conversie van deze warmte naar duurzame elektriciteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.