Ads Top

'Potentieel Noordzee is gigantisch'

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noord-West Europa voor staat. Indien overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in deze overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd; tussen de 100 miljard en 200 miljard euro. Dat blijkt uit het rapport ‘The North Sea opportunity’ van de World Energy Council Netherlands (WEC), dat in Brussel aan Christopher Jones, plaatsvervangend DG Energie van de Europese Commissie, is aangeboden.

De roep om schone energie in Europa neemt toe. In de zoektocht naar efficiënte paden voor de energietransitie speelt de Noordzee een cruciale rol. Door samenwerking kan bijvoorbeeld een significante kostenreductie voor decommissioning van olie en gas assets en de bouw van offshore windparken en slimme netwerken worden gerealiseerd. Hierdoor dalen de maatschappelijke kosten van de energietransitie.

Ook wordt nieuwe bedrijvigheid gerealiseerd omdat nieuwe markten ontstaan (bijvoorbeeld voor zeewierproductie, carbon storage en productie van waterstof op oude platforms). Op de WEC Conferentie “Unlocking the energy potential of the North Sea” die begin 2017 plaatsvond, werd dat al bevestigd. Zo’n 180 deskundigen uit de Noordzeelanden verkenden toen gezamenlijk welke paden veelbelovend zijn, en wat ervoor nodig is om de pas te versnellen.

Een aantal van de in het rapport opgenomen aanbevelingen wordt momenteel samen met Brussel al verder geconcretiseerd. Zo zijn verschillende werkstromen opgericht om o.a. Europese regelgeving voor Offshore netwerken en -platforms te harmoniseren en de benodigde maritieme planning te optimaliseren. Maar ook wordt gewerkt aan de vraag hoe het Europese subsidie en financieringsstelsel aan deze mogelijkheden actief te laten bijdragen. Daarnaast zal de WEC het komende half jaar een vervolgstudie uitvoeren naar de implicaties van deze Noordzee-ontwikkelingen voor het achterland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.