Ads Top

Aardappelfabriek gaat zwembad verwarmen

Zwembad De Veldkamp in Wezep wordt vanaf eind dit jaar verwarmd met restwarmte van de fabriek van aardappelproducent CêlaVíta. Advies- en ingenieursbureau Tauw en Sportfondsen Nederland, de nieuwe exploitant van het zwembad, investeren gezamenlijk 350.000,- euro in het project. Gemeente Oldebroek staat garant voor 50% van de totale investering.

CêlaVíta, dat aan de rand van Wezep aardappelproducten maakt, loost dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden op het riool. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de inhoud van een groot zwembad.

In 2016 renoveerde gemeente Oldebroek verschillende onderdelen van het zwembad. Daarnaast waren de gemeente en CêlaVíta in 2015 al bezig met de voorbereiding van een afkoppelproject (afvoer van regenwater afkoppelen van vuilwaterriolering). Hierbij kwam de grote hoeveelheid warm afvalwater van CêlaVíta in beeld. En zo ontstond een natuurlijk moment om te onderzoeken of het zwembad verwarmd kan worden met restwarmte van CêlaVíta.

Gemeente Oldebroek vroeg Tauw om dit te onderzoeken, samen met CêlaVíta en het waterschap Vallei en Veluwe. De eerste resultaten waren erg positief, waarop Sportfondsen Nederland, sinds 2017 de nieuwe exploitant van het zwembad, ook in het project stapte.

Uit het onderzoek van Tauw blijkt dat het relatief eenvoudig is om de restwarmte van de fabriek te winnen en het zwembad ermee te verwarmen. Volgens Bruno Giebels, directeur van Sportfondsen Nederland, is het een win-win situatie: “Wij zijn voorstander van duurzame energie en zagen hierin een kans om dat waar te maken. Het zwembad bespaart 230.000 m3 gas voor verwarming en stoot daarmee 410 ton minder CO2 uit. De terugverdientijd van de investering bedraagt ongeveer 10 jaar, waardoor het financieel ook aantrekkelijk is.”

Advies- en ingenieursbureau Tauw was eerder dit jaar betrokken bij de aanleg van riothermie voor een zwembad in Urk en een school in Velsen. Volgens Hans Westerhof, manager van business unit Tauw Flexible Solutions, was de terugkerende vraag welke partij de warmtewinning en –levering voor haar rekening wil nemen de belangrijkste reden dat Tauw nu zelf investeert in dit project: “Wij geloven in deze duurzame vorm van energie, het draagt bij aan de transitie naar een gasloze maatschappij. We hebben een bedrijfsonderdeel opgericht dat zich richt op de winning en levering van warmte en koude. Voor ons is dit project een prototype: we zullen vaker gaan investeren in soortgelijke initiatieven.”

Door zwembad De Veldkamp te verwarmen met restwarmte van CêlaVíta geven betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. De verwachting is dat het zwembad voor het einde van het jaar volledig wordt verwarmd met restwarmte. ”Het is mooi hoe we elkaar als partijen hebben gevonden en samen enthousiast werken aan een nieuwe vorm van energie binnen onze eigen gemeente. Een echte aanrader, deze manier van samenwerken waarin we samen letterlijk sterker staan én steeds dichterbij een klimaatneutraal Oldebroek komen”, aldus wethouder Lydia Groot.

Voor CêlaVíta sluit het project aan bij haar ambitie op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf vindt het belangrijk iets te kunnen doen voor de lokale gemeenschap. Waterschap Vallei en Veluwe is als betrokkene ook voorstander van het initiatief en levert waar nodig deskundig advies.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.