Ads Top

TenneT geeft opnieuw 1 miljard euro aan ‘groene obligaties’ uit

TenneT Holding B.V. heeft opnieuw 1 miljard euro aan ‘groene obligaties’ uitgegeven in het kader van zijn programma voor groene obligaties. De uitgifte bestaat uit twee tranches van elk 500 miljoen euro met een looptijd van respectievelijk 8 jaar (couponrente 0,75%) en 12 jaar (couponrente 1,375%). Er waren vijf banken betrokken bij de uitgifte: ABN AMRO, HSBC, NatWest Markets,

De aankondiging heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in netaansluitingen van offshore windparken. De acht offshore-projecten die met de opbrengst worden gefinancierd, zijn te vinden via green financing. 

TenneT's investeringen in offshore windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 9 tot 11 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. In de periode tot 2019 realiseert TenneT ruim 7 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 10 miljoen huishoudens. TenneT verwacht in 2023 ca. 3,5 GW aan aansluitcapaciteit te hebben aangelegd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van bijna 5 miljoen huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.