Ads Top

NAM in beroep bij Raad van State: ‘Overheid, schep heldere kaders voor gaswinning in Groningen’

Het veilig produceren uit het Groningen gasveld is een gemeenschappelijk belang van alle betrokkenen, de bewoners voorop. Dat vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid, het zoveel mogelijk beperken van schade en het zorgdragen voor leveringszekerheid. Met het Wijzigingsbesluit lijkt de Minister de eerder geaccepteerde kaders op het gebied van veiligheid los te laten. Dat schept fundamentele onduidelijkheid. Daarom heeft NAM de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen.

Het winnen van delfstoffen door bedrijven vindt in Nederland plaats op basis van een door de Minister goedgekeurd Winningsplan. Dat geldt ook voor het Groningen gasveld, waar NAM de producent van is. Door de aardbevingen is er de voorbije jaren veel veranderd in de wijze van gaswinning in Groningen; deze aanpassingen zijn grotendeels gebaseerd op nieuwe kennis opgedaan via uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek loopt ook de komende tijd door. Doel is een steeds betere balans te bereiken tussen het belang van aardgas voor de Nederlandse samenleving (huishoudens en industrie) en de impact van de gaswinning op de Groningers en Groningen.

Duidelijkheid over de veiligheidskaders bij de gaswinning is in het belang van alle betrokken partijen, zegt de NAM. Volgens dit Wijzigingsbesluit is het niet mogelijk om op basis van de beschikbare kennis vast te stellen dat wordt voldaan aan de veiligheidsnorm. Zo stelt het besluit: “… Er [is] geen model dat kan voorspellen bij welk productie niveau de seismische risico’s overeenkomen met de veiligheidsnormen” en “… Er niet [kan] worden vastgesteld dat thans aan de veiligheidsnorm is voldaan”.

Gerald Schotman, directeur NAM: “Dit verrast ons, want deze uitspraken staan haaks op het door diezelfde overheid vorig jaar goedgekeurde Winningsplan. Dit Winningsplan is gebaseerd op een peer-reviewed model waar de beste wetenschappers uit de hele wereld aan hebben bijgedragen. Deze benadering is niet uniek voor gaswinning en wordt op tal van andere domeinen toegepast waar het gaat om risicobeleid.  Ieder model kent onzekerheden. Geen enkel model in welk domein dan ook garandeert absolute zekerheid.  In deze nieuwe situatie is niet langer duidelijk op wat voor wijze de Minister en de toezichthouder toetsen aan de veiligheidsnorm.”

Schotman vervolgt: “Wij zijn van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm. Echter, gezien deze uitspraken in het Wijzigingsbesluit zijn we nu in de situatie aanbeland waar niemand bij gebaat is. NAM vindt het, als commercieel bedrijf dat verantwoordelijk is voor de winning, niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat wij door gaan met produceren, terwijl zowel de Minister als toezichthouder aangeven dat niet kan worden vastgesteld, dat er voldaan wordt aan de veiligheidsnorm.  Daarom heeft NAM de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen. Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij dienen te blijven in onze rol als producent.”

De zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt plaats op 13 en 14 juli, 2017 in Den Haag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.