Ads Top

Campus in Petten zet in op Energy & Health innovaties

Gemeente Schagen, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Stichtingen ECN en PALLAS gaan volop inzetten op een nieuwe gebiedsontwikkeling van de huidige Onderzoekslocatie Petten waarbij innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid voorop staan. In samenwerking met campusspecialist Buck Consultants International en stakeholders als de provincie Noord- Holland, Staatsbosbeheer, en het ministerie van Economische Zaken is een propositie ontwikkeld voor de doorontwikkeling van de locatie tot een innovatiecampus met als speerpunten duurzame energie en gezondheid.

Met het kabinetsbesluit om de krachten van ECN en TNO te bundelen in één organisatie, ontstaat een unieke kans om Petten het centrum te laten zijn van de energietransitie. Met de reeds aanwezige en internationaal vermaarde kennisgebieden, onder meer op het gebied van zonne- en windenergie kan ECN /TNO de spil worden van dit transitieproces. ECN heeft hiernaast een sterke positie als partner van universiteiten, andere toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) en het bedrijfsleven. 

Op de campus zullen publieke en private partners, in dialoog met de overheid en samenleving, resultaten van onderzoek omzetten in toepassingsgerichte oplossingen. Het Health cluster wordt verstevigd met plannen voor de nieuwe multifunctionele PALLAS-reactor. De huidige Hoge Flux reactor  levert wereldwijd nu al 30 procent van isotopen die gebruikt worden voor het stellen van diagnoses bij hart- en kankerpatiënten. Zo’n 30.000 mensen worden per dag met isotopen uit Petten onderzocht. Daarnaast worden ‘therapeutische isotopen’ steeds belangrijker. Er zijn volop kansen voor de ontwikkeling van deze medicijnen voor behandeling van diverse vormen van kanker. Het Health cluster in Petten is bovendien uniek, omdat op één fysieke locatie de hele keten voor de productie en verwerking van medische isotopen aanwezig is. Deze uitgangspositie biedt kansen voor startups, kleine en grote bedrijven, universiteiten en UMCs om met behulp van een gemeenschappelijk ‘processing facility’ sneller tot productontwikkeling en productie te komen. 

Door het terrein in de toekomst deels open te stellen voor publiek wordt de aantrekkingskracht van de locatie vergroot. De ambitie is kennisdeling op het vlak van Energy &Health te stimuleren, o.a. door het organiseren van congressen met toppers uit wetenschap en onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan opleidingsmogelijkheden en wordt onderzocht of verblijfsvoorzieningen voor studenten, promovendi en wetenschappers haalbaar zijn. 

Komende maanden worden de plannen voor de campus verder uitgewerkt. Er wordt één campusorganisatie opgericht die gesprekken gaat voeren met potentiele partners en investeerders.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.