Ads Top

390 ton CO2 reductie in 2016 bij ProRail

Maatregelen bij ProRail hebben in 2016 geleid tot een CO2 reductie van 390 ton. Zo is 6.630 ton recyclebare ballast bij een keerspoor in Beverwijk toegepast. Dit leidde tot een reductie van ca. 40 ton, oftewel de CO2 uitstoot van vijf huishoudens (een gemiddeld huishouden stoot 8 ton CO2 per jaar uit; bron Milieu Centraal). Hoewel dit een kleine winst is, is het wel van belang als pilot, omdat gebruik van recycleballast tot nu toe niet is toegestaan.

Ook zijn er in 2016 zijn 48 wissels verwijderd. Dit zijn voor het grootste deel wissels die werden verwarmd met gasbranderpijpen. Deze maatregel bespaart zowel energie als CO2. In totaal is het effect van deze sanering ongeveer 80 ton CO2, of te wel de  CO2 uitstoot van 10 huishoudens

Daarnaast zijn er wissels omgezet van gasbranderpijpen (106 stuks) en centrale buis verwarming (107 stuks) naar elektrische wisselverwarming. Deze maatregel bespaart geen energie, maar wel CO2. In totaal is het effect ongeveer 270 ton CO2 (uitgaande van een standaardjaar met 500 branduren).

Wat betreft het opwekken van duurzame elektriciteit hebben de zonnepanelen die op de stations Utrecht Centraal, Zuilen, Amersfoort, Diemen Zuid Rotterdam en de VL-post Utrecht staan, samen 508.253 kWh opgewekt. Van deze hoeveelheid energie kunnen een 2.000 huishoudens een jaar lang wassen. Deze hoeveelheid opgewekte energie is bijna een verdubbeling vergeleken met 2015. Voor 2017 verwachten we weer een verdubbeling van de productiecapaciteit van de zonnepanelen.

Deze en andere acties dragen bij aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Uit de voorlopige voetafdruk 2016 blijkt dat de overall CO2-emissies van het eigen (directe en indirecte) energieverbruik ten opzichte van 2015 fors is gedaald. Op basis van de nu bekende cijfers wordt verwacht dat de emissies 12 kton CO2 zullen bedragen. Dit is een daling van 5 kton ten opzichte van 2015. Daarmee zit ProRail op koers om het doel van een maximale uitstoot 10 kton CO2 in 2020 te bereiken. Ten opzichte van peiljaar 2010 komt dit overeen met een besparing van circa 60 kton. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 7.500 huishoudens. De daling van de emissies komt vrijwel volledig doordat we in 2016 alle elektriciteit groen inkochten, inclusief het energieverbruik van Keyrail dat in 2015 door ProRail is overgenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.